Kontaktní informace

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

 

Číslo účtu: 1050000062/2200

GRANTOVÁ ŘÍZENÍ 2017

GRANTOVÝ PLÁN NADACE SYNOT 2017
 Termín vyhlášeníTermín uzávěrkySlavnostní předávání
SPORTOVNÍ GRANT10.3.2017UKONČENOUKONČENO
GRANT ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTIUKONČENOUKONČENO

KULTURNÍ GRANT

UKONČENOUKONČENO
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ GRANT3.11.201715.12.2017
                          
DALŠÍ MILIONY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR ZLÍNSKÉHO KRAJE!     

Nadace SYNOT bude i v roce 2017 bohatě nadělovat. Miliony pomohou kultuře, školství, sportu i zdravotním a sociálním službám Zlínského kraje, a to především díky čtveřici tradičních grantových programů.

Zájemci o finanční podporu jednotlivých projektů či aktivit mohou své žádosti do sídla nadace posílat právě ode dnešního dne. Celkem se prostřednictvím těchto grantů mezi neziskový sektor Zlínského kraje dostane osm milionů korun. Každý ze čtyř grantů tak bude dotován dvoumilionovou částkou.

Například v rámci kulturního grantu se o tyto prostředky mohou ucházet kulturní instituce, jako například divadla či muzea, nebo folklorní soubory či chasy a řada dalších subjektů.

 Je třeba, abychom v regionu měli nejen bohaté možnosti kulturního vyžití, ale především si udrželi nadšení například místních folkloristů, kteří učí děti lidovým písním a tancům v podobě, v jaké ji znaly naše babičky a dědové,“ uvedl senátor, podnikatel a zakladatel Nadace SYNOT, Ivo Valenta, který výše uvedené oblasti v regionu podporuje již téměř dvacet let.

Také sportovní život Zlínského kraje a oblast školství a zájmové činnosti sužuje akutní nedostatek finančních prostředků.

Právě zájem o podporu sportu je každoročně jedním z nejvyšších. Vloni proto Ivo Valenta navýšil objem finančních prostředků oproti původnímu plánu na více, než dvojnásobek tak, aby se dostalo téměř na všechny žadatele.

A zkrátka nepřišly ani školy, kde byl objem finančních prostředků navýšen o celou čtvrtinu. Mezi obdarovanými jsou zde každoročně nejen mateřské, základní, střední i vysoké školy, ale také domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a řada dalších organizací, které se díky grantu mohou pustit do realizace zamýšlených projektů či akcí.

Konečně dva miliony získají také nemocnice, zdravotnická, sociální a rehabilitační zařízení, domovy pro seniory, ústavy, speciální školy a v neposlední řadě mentálně či fyzicky handicapované děti i dospělí.

 Zdravotní a sociální oblast jsou v našem životě jedny z klíčových. Měli bychom jim tedy věnovat zvýšenou pozornost. Velice si vážím práce všech, kteří se v této sféře aktivně angažují a snaží se ulehčit život těm, kteří jsou více či méně odkázáni na pomoc druhých,“ doplnil senátor a zakladatel Nadace SYNOT, Ivo Valenta.

Nadace SYNOT v letošním roce rozdělí neziskovému sektoru Zlínského kraje přibližně 25 milionů korun. Její prostředky již tradičně podporují také 1. FC Slovácko – především místní fotbalovou akademii, Park Rochus, kde také zásluhou nadace vzniká slovácké muzeum v přírodě, nebo například největší folklorní svátek regionu - Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, kde je nadace mecenášem již od samotného vzniku akce. Mezi dalšími projekty jsou relaxační pobyty pro seniory, zdravotní sestřičky, hasiče i školáky Zlínského kraje, a v neposlední řadě výrazná podpora projektu Malé mimi pro předčasně narozené děti v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Během své téměř sedmnáctileté existence již Nadace SYNOT podpořila tisíce projektů stovkami milionů korun. Její zakladatel, senátor a podnikatel Ivo Valenta o lepší podmínky pro jednotlivé oblasti neziskového sektoru a především také kvalitní, transparentní a předvídatelný systém jejich financování, usiluje i prostřednictvím své funkce senátora. Současně podporuje českou kulturu pro naše krajany, žijící v zahraničí – a to prostřednictvím Československého ústavu zahraničního, jehož je současně místopředsedou.

 

 

Kalendář akcí

Přehled akcí